Intense Side Stretch Pose

Parsvottanāsana
Parsvottanasana
Intense stretch to the side
Standing asana (Uttihista Sthiti)
Bonar Hutchison  Parsvottanasana

Bonar Hutchison Parsvottanasana

IMG_3081

IMG_3081

Parsvottanasana at Kimono Forest, Arashiyama, Kyoto

Parsvottanasana at Kimono Forest, Arashiyama, Kyoto

Yoga mood

Yoga mood

parsvottanasana variation

parsvottanasana variation

parsvottanasana

parsvottanasana

parsvottanasana

parsvottanasana

yogayork0270

yogayork0270

parsvottanasana

parsvottanasana

parsvotttanasana

parsvotttanasana

Intense Side Stretch Pose - Parsvottanāsana