Corpse Pose

शवासन
Śavāsana, Shavasana, Sarvasana, Mrtasana
Savasana
Corpse Pose
Resting asana (Visranta Karaka Asana)
Power Life Yoga 20/30 Celebration

Power Life Yoga 20/30 Celebration

Kundalini_step7

Kundalini_step7

14033619_571397939727594_1836037142_n

14033619_571397939727594_1836037142_n

_323928454476872_75934095_n

_323928454476872_75934095_n

12742254_10154400346265_344858703741758091_n

12742254_10154400346265_344858703741758091_n

BM Yogini Barb 2015

BM Yogini Barb 2015

zingel banner

zingel banner

Light green banner

Light green banner

two kids banner

two kids banner

Adult yoga Slider 1

Adult yoga Slider 1

Corpse Pose - Śavāsana, Shavasana, Sarvasana, Mrtasana (शवासन)