Mountain Pose

ताडासन
Tāḍāsana
Tadasana
Mountain Pose
Standing asana (Uttihista Sthiti)
Yoga Retreat In The Mountains

Yoga Retreat In The Mountains

The Brown Rock Chat in Yoga Pose

The Brown Rock Chat in Yoga Pose

Ethos and Ether

Ethos and Ether

tadasana

tadasana

The word of the day is: Gratitude

The word of the day is: Gratitude

Tadasana

Tadasana

Tadasana

Tadasana

Kame hame

Kame hame

Advenimiento

Advenimiento

Dancer's Pose

Dancer's Pose

Mountain Pose - Tāḍāsana (ताडासन)